سایز وافلL70*W70*H25cm نمونه اجراشده
پس از قالب برداري
 نمونه اجراشده
پس از قالب برداري
چيدمان وافل يك طرفه
نمونه اجراشده
  پس از قالب برداري
نمونه اجراشده
  پس از قالب برداري
چيدمان وافل دو طرفه

L60*W60*H18cmقالب وافل دو طرفه
قالب وافل دو طرفه
قالب وافل دو طرفه

Taşturk Company
روزکاری : شنبه تا پنجشنبه
ساعات کاری : 9 صبح - 18 عصر
جمعه ها - تعطیل

تبریـــز : ولیعصـــر  -  خیابان معــلم  -  فلکه
   دانشجو (خوابگاه سابق) پلاک 75 طبقــه 3  
پست الکترونیک : info@tasturk.net
تلفکس :33338521 - 33310347 - 041

نمایندگی انحصـاری و رسمی کوبیـاکس
درایران از هلدینگ هاینسته(کوبیاکس)
Tasturk 2002
Cobiax 2016