دیدار مدیران شرکتهای کوبیاکس آلمان و تاش ترک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

در تاریخ 11 آوریل 2019 مصادف با بیست و دوم فروردین 1398 ، جلسه ای در شهر تفلیس گرجستان به دعوت آقای دکتر کارستن پففر ، مخترع کوبیاکس و مدیرعامل شرکت کوبیاکس آلمان 

با مدیران شرکت تاش ترک برگزار شد و طی مذاکرات و توافقات انجام شده ، قرارداد نمایندگی کوبیاکس شرکت تاش ترک در ایران تمدید شد.