اهداف آینده

1-  توليد قالب هاي شكيل سفارشي
2-  توليد قالب هاي مدور
3-  توليد قالب هاي لغزنده
4-  توليد صفحات پلاستيكي جايگزين ورق هاي  playwood
5-  توليد بلت هاي پلاستيكي
6-  توليد قالب هاي سقفي پلاستيكي كشويي قابل تغيير ابعاد در
     و طول و ارتفاع عرض
7-  توليد ديوارهاي پيش ساخنه پلاستيكي جهت جايگزيني براي
صفحات 3 D-Panel

Taşturk Company
روزکاری : شنبه تا پنجشنبه
ساعات کاری : 9 صبح - 18 عصر
جمعه ها - تعطیل

تبریـــز : ولیعصـــر  -  خیابان معــلم  -  فلکه
   دانشجو (خوابگاه سابق) پلاک 75 طبقــه 3  
پست الکترونیک : info@tasturk.net
تلفکس :33338521 - 33310347 - 041

نمایندگی انحصـاری و رسمی کوبیـاکس
درایران از هلدینگ هاینسته(کوبیاکس)
Tasturk 2002
Cobiax 2016